Samenwerking KDRF – Sterkliniek Dierenartsen BV

De medewerkers van Sterkliniek Dierenartsen zetten zich dagelijks in voor het welzijn van gezelschapsdieren in Nederland en doen dit samen met de baasjes. Hierbij staan kwaliteit en preventieve zorg voorop.

De samenwerking geeft ons én de kans om dierenleed te verminderen én de kans om een goede match tussen de rescuedog en het nieuwe baasje te helpen bevorderen.

Het is mooi dat we ook op deze manier onze kennis en kunde kunnen inzetten om het welzijn van de honden op Curaçao te verbeteren en aandacht te besteden aan de band mens-dier, een band die steeds belangrijker wordt in de maatschappij.

Directeur van Sterkliniek Dierenartsen, Bob Carrière met zijn Duitse Herder Mack


De honden die we in erbarmelijke omstandigheden aantreffen op Curaçao zijn het gevolg van een overpopulatie honden. In zwerfhondenpopulaties ontstaan groepen die samen sterker staan en desnoods andere honden aanvallen. Deze meutes kunnen ook een gevaar voor de omgeving vormen. De meer zwakkere dieren houden de strijd niet vol.

De Foundation wil niet alleen proberen hondenlevens te sparen maar ook de oorzaken van de problemen aan te pakken. De problemen zijn groot, de middelen beperkt maar het enthousiasme is enorm.

Nu is de situatie het ergst: een enorme populatie zwerfhonden en veel individueel zieke dieren. Door diergeneeskundig actief te zijn, preventief te steriliseren / castreren en lokale educatie hopen we het tij te kunnen keren. Minder zwerfhonden betekent automatisch minder lijdende individuele dieren.

Om u een kijkje te geven achter de schermen van het veterinaire werk stel ik u graag een aantal gevallen voor zodat u een indruk kunt krijgen wat er nu aan patiënten voorkomt, wat de Foundation er met behulp van lokale en buitenlandse dierenartsen aan doet en hoe we denken in een later stadium deze gevallen te kunnen voorkomen. Tevens schets ik het eventueel vergelijkbare beeld in Nederland.

 

Categorie                 Brandwonden

Oorzaak                    Brandwonden ten gevolge van overgieten met kokende vloeistoffen zoals water of olie.

Hulp                           Het betreft grote wonden en ernstig beschadigde huid. Grootste risico’s zijn infecties. Eventueel zal er chirurgisch moeten worden ingegrepen en in ieder geval behandeling tegen pijn en ontsteking. De medicatie en handmatige verzorging zorgen voor hoge kosten.

Preventie                 Verlaging populatie zwerfhonden zal de overlast voor particulieren en bedrijven doen afnemen. Daarnaast is educatie van groot belang om meer respect voor een dierenleven te realiseren.

In Nederland?        In Nederland wordt overlast (?) voornamelijk bij katten ervaren. Men grijpt dan niet naar kokende vloeistoffen maar eerder naar een zwaar waterpistool of erger naar de buks of het hagelgeweer. In NL klinieken worden regelmatig schotwonden binnengebracht of dode dieren ten gevolge van een schottrauma.

Deze Nederlandse kat is beschoten, de kogelwond is duidelijk zichtbaar in de witte vacht op het dijbeen

Deze opvanghond heeft duidelijke littekens ten gevolge van brandwonden

SPONSOREN

Wulterkens customized wear logo Kluivert
Dierenlot

BANKREKENINGNUMMER DIERENLOT

NL89INGB0006878725 t.n.v Stichting Dierenlot

t.b.v 'Kluivert Dog Rescue Center'

BANKREKENINGNUMMER BANCO DI CARIBE CURACAO

328865.01 t.n.v. KLUIVERT DOG RESCUE

Blue Bay Resort BR-31, Willemstad Curacao

©2018 by Kluivert Dog Rescue Center - all rights reserved