PRIVACYVERKLARING 

Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Kluivert Dog Rescue Center op de website https://www.kluivertdogrescuecenter.nl/.

 

Ons adres:

Mambo Boulevard 35AB

 

Ons telefoonnummer:

06-46190880

 

Ons e-mailadres:

kluivertdogrescuecenter@gmail.com

 

Algemeen

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

 

Beveiliging

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

 

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking hebben gekregen.

Verstrekking derden

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Het gaat dan om ons hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of uw sollicitatie afhandelen.

 

Van de volgende derden maken we gebruik voor diensten waarmee of waarin persoonsgegevens verwerkt worden:

 

  • Wix

  • Google Analytics

  • Facebook

 

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

 

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

 

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

 

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

 

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.

  • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.

  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
     

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

 COOKIEVERKLARING 

Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Kluivert Dog Rescue Center op de website https://www.kluivertdogrescuecenter.nl/.

 

Ons adres:

Mambo Boulevard 35AB

 

Ons telefoonnummer:

06-46190880

 

Ons e-mailadres:

kluivertdogrescuecenter@gmail.com

Algemeen

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser, op uw apparaat waarmee u onze website gebruikt, wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat dit voor u betekent.

 

Toestemming

Voor functionele cookies (zie verder) en voor analytische cookies van Google Analytics (zie verder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming alvorens wij deze plaatsen.

 

Functionele cookies

Onze website plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen ervoor dat u makkelijk en ongestoord gebruik kunt maken van de website. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u de browser sluit. Als de website functionaliteit bevat om in te loggen kan de website aan de hand van een (sessie)cookie detecteren of u ingelogd bent.

 

Marketing Cookies

Met uw toestemming plaatsen Facebook en Google Doubleclick “marketing cookies” op uw apparaat. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel dient om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor u zijn, en ook om de effectiviteit van campagnes te meten.
 

Analytische cookie

Via onze website worden er analytische cookies geplaatst van Google en Piwik, als deel van hun analytische diensten. Wij gebruiken deze dienst om gegevens bij te houden van en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben met Google en Piwik een verwerkersovereenkomst gesloten en daarbij deze partijen verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen uitgeschakeld.

SPONSOREN

Wulterkens customized wear logo Kluivert
Dierenlot

BANKREKENINGNUMMER DIERENLOT

NL89INGB0006878725 t.n.v Stichting Dierenlot

t.b.v 'Kluivert Dog Rescue Center'

BANKREKENINGNUMMER BANCO DI CARIBE CURACAO

328865.01 t.n.v. KLUIVERT DOG RESCUE

Blue Bay Resort BR-31, Willemstad Curacao

©2018 by Kluivert Dog Rescue Center - all rights reserved