Beste vriend/relatie/donateur van de Kluivert Dog Rescue Foundation,

 

Gisterenavond is in het programma AVROTROS Opgelicht?! aandacht besteed aan onze Foundation. In dit programma is een item te zien geweest waarbij op zeer onzorgvuldige wijze de resultaten en het harde werken van onze foundation zijn belicht. Als naamgeefster en bestuurslid van de foundation voel ik mij zakelijk en persoonlijk aangevallen door de lichtzinnige manier waarop het programma Opgelicht?!‘onderzoek’ heeft gedaan naar de foundation waar ik, en vele anderen met mij, zich actief voor inzetten.

 

Al mijn hele leven ben ik bezig met het bestrijden van dierenleed en word ik, o.a. op het prachtige eiland Curaçao, geconfronteerd met verschrikkelijk hondenleed. Om dit leed aan te pakken heb ik anderhalf jaar geleden het KDRC/KDRF opgericht. D.m.v. onze stichting, en de media-aandacht die ik als bekende Nederlander kan generen, wilde ik dit probleem onder de aandacht brengen met als doel het lot van deze prachtige beesten te verbeteren. Met vele vrijwilligers en een grote dosis inzet zijn wij aan de slag gegaan met het aanpakken van dit immense probleem. Tijdens dit proces hebben wij ongelofelijk veel meegemaakt. Van hele mooie momenten, het redden van honden en de verzorging van hen, maar ook verschrikkelijke en verdrietige momenten, zoals het lijden van prachtige honden waarvoor hulp te laat is gekomen.

 

Vanaf het begin af aan is de realisatie van een eigen ‘Dog Rescue Center’ op Curaçao ons doel geweest. Met een dergelijk center kunnen wij op een professionele en efficiënte manier veel honden helpen, met name d.m.v. sterilisaties en castraties kan het probleem van het grote aantal zwerfhonden afnemen. Om dit te bewerkstelligen zijn wij een samenwerking aangegaan met Rescue Paws Curaçao. Na verloop van tijd zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze stichting niet te goeder trouw handelde. Wij hebben de samenwerking toen per direct beëindigd (zie bijlage I).  Wij hebben ervoor gekozen dit in stilte te doen. Door deze breuk snel en simpel te laten plaatsvinden konden wij onze energie vooral richten op het helpen van honden. Helaas was dat niet de instelling van onze ex-partner. Sinds wij uit elkaar zijn probeert zij, o.a. via social media, ons in een kwaad daglicht te stellen. Ook zijn de afgelopen jaren vele tijdschriften en televisieprogramma’s benaderd met het verhaal dat KDRF malafide is. Tot op heden zijn alle benaderde media, na kortstondig onderzoek, tot de conclusie gekomen dat de ‘melders’ van misstanden te kwader trouw handelen. Het is dan ook zeer teleurstellend dat Opgelicht?! wel een gewillig oor heeft geboden voor de eenzijdige beschuldigingen die van hen afkomstig zijn.

 

Vanaf het eerste moment dat wij werden geattendeerd op het feit dat Opgelicht?! op Curaçao aanwezig was hebben wij proactief en in alle transparantie alle informatie verstrekt over KDRF om ervoor te zorgen dat zij goed voorgelicht zouden zijn. Hierop is geen reactie gekomen. Na herhaalde verzoeken hebben zij ons uiteindelijk een lijst met 47 vragen gestuurd waar wij uitvoerig op hebben gereageerd. Wij hebben inzicht geboden in een veelvoud aan stukken die KDRF op een duidelijke wijze van alle blaam zuivert, ook hebben wij hen de gelegenheid geboden om overeenkomsten en facturen op het kantoor van onze advocaat in te zien. Hier hebben zij geen gebruik van willen maken. De conclusie is dat op geen enkele wijze sprake is van oplichting en/of bedrog. Tevens hebben wij Opgelicht?! gewezen op de achtergrond van de breuk met Rescue Paws Curaçao, de handelswijze van personen die daaraan verbonden zijn en naar later bleek ook een zeer dubieuze reputatie hebben (zie bijlage I). Een en ander blijkt ook uit de verklaring van een bezoeker aan het eiland uit Amsterdam, die in de tijd van de samenwerking geld wilde doneren en toen geconfronteerd werd met de zeer bedenkelijke werkwijze van Rescue Paws Curaçao en Seppenwoolde (zie bijlage II).

 

Wij hebben Opgelicht?! met klem verzocht af te zien van het brengen van ongefundeerde beschuldigingen. Helaas hebben zij ervoor gekozen dit tendentieuze item wel te brengen. Toen duidelijk werd dat zij voornemens waren KDRF in de uitzending te laten figureren hebben wij verzocht om dan ook live in de uitzending te reageren op de bevindingen. Het is teleurstellend om te constateren dat zij dit niet wensten. Opgelicht?! Heeft met grote regelmaat deskundigen en advocaten aan tafel zitten voor een live gesprek over een geconstateerde misstand. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Opgelicht?! dit niet aandurfde maar tegelijkertijd wel de suggestie wekt dat wij niet bereid zouden zijn tot het geven van een reactie op camera. Als bijlage treft u de reactie aan van Opgelicht?! op het weigeren van wederhoor en de weigering om documenten bij onze advocaat op kantoor te komen inzien (zie bijlage III). Wij beraden ons op dit moment op het nemen van juridische stappen tegen Opgelicht?!.

 

Deze uitzending en alle voorbereiding en nasleep daarvan houdt ons af van het belangrijke doel dat wij proberen te verwezenlijken, namelijk het tegengaan van hondenleed op Curaçao. Onze instelling is dat wij ons niet uit het veld laten slaan door tegenslagen. Het nieuwe bestuur van KDRF, dat is aangetreden na de mislukte samenwerking met RPC, wil in samenwerking met de Dierenbescherming zich vol blijven inzetten voor het verbeteren van het welzijn van honden.  De suggestie dat er sprake is van bedrog of oplichting is verre van waar, deze suggestie is schadelijk. Ik betreur dit ten zeerste omdat het de naam van de stichting, mijn mede-bestuursleden, al onze lieve vrijwilligers, onze partners en mijzelf en mijn gezin in een slecht daglicht zet terwijl wij altijd te goeder trouw hebben gehandeld.

 

Groet,

 

Rossana Kluivert

SPONSOREN

Wulterkens customized wear logo Kluivert
Dierenlot

BANKREKENINGNUMMER DIERENLOT

NL89INGB0006878725 t.n.v Stichting Dierenlot

t.b.v 'Kluivert Dog Rescue Center'

BANKREKENINGNUMMER BANCO DI CARIBE CURACAO

328865.01 t.n.v. KLUIVERT DOG RESCUE

Blue Bay Resort BR-31, Willemstad Curacao

©2018 by Kluivert Dog Rescue Center - all rights reserved